Zostało znowelizowane Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dziennik Ustaw Poz. 1348). Zgodnie z § 10 Rozporządzenia ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków stanowi sposób ochrony zwierząt. Zgodnie z załącznikiem czwartym do rozporządzenia włochatka nadal pozostaje gatunkiem wymagającym tworzenia stref ochronnych.
Rozporządzenie jest dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001348