Włochatka – Monitoring i ochrona strefowa Włochatki2019-12-02T21:05:28+02:00

Włochatka
MONITORING I OCHRONA STREFOWA

Monitoring i ochrona strefowa włochatki Aegolius funereus na obszarze Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska PLB200003

O PROJEKCIE

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska stanowi jedną z najważniejszych, krajowych ostoi włochatki. Włochatka stanowi w tym obszarze jeden z gatunków kwalifikujących, oraz jeden z priorytetów ochrony.

Niestety, w trakcie planowania i wykonywania zabiegów gospodarczych w Puszczy Knyszyńskiej wymagania ochronne tego gatunku były uwzględniane w nikłym stopniu.

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

2611, 2014

Nadleśnictwo Dojlidy przeciwne strefom ochronnym włochatki

Nadleśnictwo Dojlidy złożyło odwołanie (znak ZG-VI-732-71/14) od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (znak 6442.43.2014MD) z dnia 23.10.2014 ws zatwierdzenia stref włochatki w Nadleśnictwie Dojlidy. Nadleśnictwo zakwestionowało informacje o zasiedleniu dziupli przez włochatkę. Nadleśnictwo zwróciło uwagę na to, że w pobliżu gniazda nie znaleziono wypluwek, co (wg nadleśnictwa) dowodzi, że gniazdo nie było zasiedlone. Zgodnie

2310, 2014

Kolejne strefy włochatki zatwierdzone

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku zatwierdził dwie kolejne strefy włochatki w Nadleśnictwie Dojlidy. Są to siódma i ósma strefa będąca efektem projektu Monitoring i ochrona strefowa włochatki Aegolius funereus na obszarze Natura 2000 OSO Puszcza Knyszyńska PLB200003.

610, 2014

Nowe Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Zostało znowelizowane Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dziennik Ustaw Poz. 1348). Zgodnie z § 10 Rozporządzenia ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków stanowi sposób ochrony zwierząt. Zgodnie z załącznikiem czwartym do rozporządzenia włochatka nadal pozostaje gatunkiem wymagającym tworzenia stref ochronnych. Rozporządzenie jest dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001348